Mjere / Ovo su zaključci Federalnog štaba civilne zaštite

17. 03. 2020. u 23:27:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 0

Zaraženih: 197.887
Umrlih: 7.955
Oporavljenih: 81.727
Broj slučajeva u BiH: 34

Federalni štab civilne zaštite je donio naredbr koje se odnose na suzbijanje COVID-19.

Riječ je o sljedećim naredbama:

1. Zbog promjene epidemiološke situacije u sviejtu, Europskom regionu i Bosni i Hercegovini, kao i procjeni epidemiološkog rizika, naređuje se otkazivanje održavanja svih javnih skupova u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima o javnom okupljanju. Za provođenje ove naredbe odogovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18. marta 2020. u 06:00 sati do 31. marta 2020 u 24 sata;

Obustavljena sva javna okupljanja i rad ugostiteljskih objekata u FBiH

2. Naređuje se privremena obustava pružanja usluga za: kina, muzeje, pozorišta, koncertne dvorane, umjetničke gaerije, javne bazene i kupališta, sportske i rekreacijske centre i slično na području Federacije. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. Zadužuju se nadležni organi iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještava Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18. marta 2020. godine u 06:00 sati do 31. marta 2020. godine u 24 sata;

3. Naređuje se aktiviranje svih kantonalnih općinskih/gradskih štabova civilne zaštite da odmah, po stupanju na snagu ove naredbe, te da angažuju sve formirane službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć kao i druge službe zaštite i spašavanja, specijalizirane jedinice civilne zaštite, radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečaanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti COVID-19. Naređuje se štabovima iz tačke 1. ove naredbe da stavi an raspolaganje zalihe zaštitne opreme i materijalno tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti COVID-19. Zadužuju se štabovi iz tačke 1. ove naredbe da putem operativnih centara civilne zaštite izvještavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama i aktivnostima iz tačke jedan i dva ove naredbe. Za provođenje ove naredbe odgovorni su komandanti/načelnici kantonalnih, općinskih/gradskih štabova civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

4. Naređuje se direktoru Federalne uprave civilne zaštite da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti COVID-19. Naređuje se direktoru iz tačke jedan ove naredbe da stavi na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti COVID-19. Za provođenje ove naredbe odgovoran je direktor Federalne uprave civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja;

5. Naređuje se federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć: Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj bolnici Mostar, Kantonalnoj bolnici Safet Mujić Mostar - da u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti COVID-19 poduzme mejre i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti. Za provođenje ove naredbe zadužuju se rukovodioci službi iz tačke 1. ove naredbe. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja;

6. Zadužuju se kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funkcionisanje, kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 priamti sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji). Stručnu pomoć osoblju kantonalnih operativnih centara civilne zaštite obezbijedit će se putem osoba medicinske struke koje će biti neposredno angažovane u kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite. Stručno medicinsko osoblje iz tačke dva ove naredbe obezbijedit će kantonalni zavodi za javno zdravstvo. Ova naredba stupa na snagu odmah;

7. Naredbe i preporuke koje je odnio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do dana 16. marta 2020. ostaju na snazi sve dok se ne izmijene naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite. U vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, nalaže se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da nastave sa radom, sve do proglašenja predstanka stanja nesreće, a u skladu sa epidemiološkom situacijom dužni su predlagati mjere i preporuke štabovima civilne zaštite u cilju spriječavanja i radnog otkrivanja COVID-19. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja;

8. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da, u cilju sprječavanja širenja COVID-19 na području FBiH primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu COVID-19 koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnih prelaza na područje FBiH. U cilju osiguranja provođenja mjera iz tačke jedan ove Naredbe, obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu Bosne i Hercegovine koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Federaciju, da se prilikom ulaska prijave nadležnom sanitarnom inspektoru ili drugom licu koje je ovlašteno za inspekcijski nadzor od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove. Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima iz tačke jedan i dva koji ulaze u Bosnu i Hercegovnu izda Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzro i izolaciju u trajanju od 14 dana. Ukoliko se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području RS, odnosno Brčko Distrikta, federalni sanitarni inspektor je, pored provođenja mjera iz tačke jedan i tačke tri ove Naredbe, dužan obavijestiti Inspektorat RS, odnosno Inspektorat Brčko Distrikta radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. U skladu sa mjeram donesenim od strane institucija nadležnih za regulisanje ulaska i boravka stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu, federalni sanitarni inspektor je dužan da stranom državljninu izda rješenje o stavljanju u izolaciju, o vlastitom trošku izolacije, u trajanju od 14 dana prema mjestu boravka u Bosni i Hercegovni koje strani državljanin navede. Od ove naredbe izuzeti su vozači, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međuanrodnom saobraćaju i osobe u pograničnom kretanju. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i

9. Federalni sanitarni inspektor dužan je da vozaču vozila u međunarodnom transportu, po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prijelazu na području Federacije Bosne i Hercegovine izdati rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u BiH koje vozač vozila u međunarodnom trasportu navede, a najduže do 14 dana. Vozač u međunarodnom transportu koji nije državljanin Bosne i Hercegovine dužan je da izolaciju provede u vozili. Vozač vozla u međunarodnom transportu koji je državljanin BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do odlaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izolaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja, kojom doakzuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika. Ukoliko je riječ o vozaču vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji RS, odnosno Brčko Distrikta, federalni sanitarni inspektor dužan je donijeti rješenje o zdravstvenom nadzoru i izolaciji i o tome obavijestiti Inspektorat RS, odnosno Inspektorat Brčko Distrikta, radi preduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti. Poslovni subjekt koji koristi usluge međunarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin BiH, na lokaciji utovara ili istovara robe, osigurava boravak vozača tako da vozač minimalno napušta vozilo uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije i o tome daje odgovarajuću izjavu ovjerenu od poslovnog subjeta. Federalni sanitarni inspektor je dužan stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ima zasnovan radni odnos sa privrednim subjetkima koji posluju u pograničnim područjima uz identifikaciji dokument tražiti na uvid i dokaz o zaposlenju. Zdravstvena ustanova iz FBiH koja obavlja prijevoz pacijenata u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenu sutnaovu izvan FBiH dužna je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najaviti okvirno vrijeme i mejsto ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te na uvid dostaviti dokaz o obaljenoj zdravstvenoj ulsuzi pacijenta kojeg prevozi. Ne pridržavanje mjera naloženih od federalne sanitarne inspekcije podliježe krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti. Federalna uprava za inspekcijske poslove u skladu sa uspostavljenim procedurama dostavlja izvještaj Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Zavod za javno zdravstvo FBiH dužan je jedno dnevno, za prethodni dan, dostaviti obrađen izvještaj Federalnom štabu civilne zaštite. Ova naredba stupa na snagu odmah, saopćeno je iz Federalnog štaba civilne zaštite.


Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacija za Android | iPhone i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

NEMA KOMENTARA