Ovako je govorio Akademik Dževad Jahić: Bosna je osnovna odrednica svih nas, a rade joj o glavi

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Boki

Jako tuzna vijest. Veliki gubitak. Rahmet mu dusi plemenitoj. Dzenetlija!

Kao i svaki Bosanac, srpski djak

Završio je studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973.

Hare 46

Da mu Allah dadne lijepi džennet i vječni rahmet najboljem piscu pored imenjaka dževada karahasana,Abdulaha Sidrana Hadžema Hajdarevića itd,a njegovoj porodici sabur i mir .Pr

Hare Magare

Da mu Allah dadne lijepi džennet i vječni rahmet najboljem piscu pored imenjaka dževada karahasana,Abdulaha Sidrana Hadžema Hajdarevića itd,a njegovoj porodici sabur i mir .Pr ka Hare 46 . kao i navedini muslimanski pisci, bio je Jugosloven, komunista. Predavac Jugoslovenske knjizevnosti i srpskohrvatskog jezika na Moskovskom univerzitetu. Mozda je dosao tobe ali za njega je Bosna bila geodrafski pojam i to mu iz SDA nikada nisu opristili

/ Najnovije