Revizija / Odluka suda u Haagu je definitivna i predstavlja kraj postupka protiv Srbije

09. 03. 2017. u 15:12:00 BIRN- Balkanska istraživačka mreža

Shares: 0

Odluka Međunarodnog suda pravde u Haagu da ne prihvati zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid je konačna i predstavlja definitivnu tačku na ovaj postupak.

Dugogodišnja advokatica na predmetima ratnih zločina u Haagu i pred Sudom BiH Vasvija Vidović, koja je bila na sastanku u sarajevskoj Vijećnici u februaru ove godine, kada je odlučeno da će biti podnesena revizija na presudu po tužbi BiH protiv Srbije, pojasnila je da je ova odluka suda konačna.

"S obzirom na to da je istekao desetogodišnji rok za reviziju, ovo je kraj postupka", kazala je Vidović.

Predstavnici udruženja žrtava rata iskazali su nezadovoljstvo zbog odbijanja Međunarodnog suda pravde da prihvati reviziju.

Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović je kazao da je razočaran odlukom suda u Haagu.

"Mi smo očekivali da će Sud imati obzira prema žrtvama i da će uzeti u obzir činjenicu da je Sakib Softić imenovani agent i da njegovo povlačenje nije osporeno. Nažalost, sud se vodio isključivo pravnim pitanjima, a nije razmatrao činjenice koje su neophodne da se ovo shvati potpuno", rekao je Tahirović.

On je dodao da je "ovo nažalost kraj procesa protiv Srbije".

"To ne treba ništa dramatično biti. Sada je presuda pravosnažna i to govori da je finalno utvrđeno ko je kriv za genocid u Srebrenici. Preko te presude mogu se tražiti neka prava i istina za žrtve u BiH. Mislim da politika sada treba da pruži ruku Srbiji i gleda u budućnost", rekao je Tahirović.

Predsjednica udruženja "Žena - žrtva rata" Bakira Hasečić je kazala da je odluka suda u Haagu "katastrofalna".

"Žrtve su krive što su Muslimani... Ovo je tužno... Trebali su uzeti u obzir sve dokaze i činjenice kojim bi se dokazalo da je Srbija izvršila genocid u BiH", rekla je Hasečić.

Međunarodni sud pravde u Haagu odbio je zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije a zbog toga što odluku nisu donijela nadležna tijela u BiH.

“Sud je propisno razmotrio mišljenje članova Predsjedništva BiH, koja su iznijeli u svojim pismima. Sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime BiH kao države”, navodi se u pismu koje je upućeno članovima Predsjedništva BiH a koje je objavljeno u medijima.

Pravni tim Bosne i Hercegovine na čelu sa agentom Sakibom Sofićem podnio je Međunarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu 23. februara zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije a u vezi njene uloge u genocidu tokom proteklog rata.

Prijedlog je podnijet dan prije isteka roka od donošenja presude 26. februara 2007. godine.

KOMENTARI (2)