NES, SBiH i ZnG poslali pismo 'Trojci': "Evo za šta možemo dati potpise podrške koje od nas traže"

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MrziteljPDA

Ovo je zadnji ekser u mrtvačkom sanduku zvanom Osmorka

.

Ma od***ite rumenka, profu prevaranta i tog trećeg, nemam pojma ni ko je.

Ja bih

Radije da se trojka skroz povuce iz vlasti a ne da dozvole da ih ovi ucjenjuju non stop. Neka i ne pomisljaju na koaliciju sa SDA, eto im tamo SDA pa neka formiraju vlast sa njima

Oooo sda botino..

***...kako proticu dani uz mrznju svega pozitivnog?

MrziteljPDA

***

/ Najnovije