Nermin Nikšić pozvao Srbiju: 'Izručite ratnog zločinca Novaka Đukića'

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

***

Lijepe riječi su ukras!

Mile

A da pozoves Tursku da izruči ratnog zločinca Mahmuljina?

Guest

TAKVI SU ONI, ZNAMO. Vuk im u imenima i prezimenima, imenima klubova i naselja, policije i vojske a tobožnji miroljupci, nevinašca i prijatelji. Imajte to na umu.

🇷🇸

HAHAHA ĆORO UCUTI

/ Najnovije