Saopćenje / Naša stranka: Javnost mora biti upućena u ono što TVSA neće prenositi

16. 09. 2018. u 13:36:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 14

Povod održavanja današnje konferenije za medije Naše stranke bio je u činjenici da nastavak sjednice Skupštine Kantona Sarajevo neće prenositi TVSA.

U Našoj stranci smatraju da se time žele prikriti informacije koje će biti iznijete u nastavku 44. Radne sjednice u utorak. TVSA je uputila pitanje Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) da li je u redu da prenose Skupštinu u toku izborne kampanje. Iz Agencije su im odgovorili da jest, a u TVSA su rekli da su dobili odgovor koji im ne dozvoljava prenos.

„Prenošenje sjednica Skupštine Kantona Sarajevo ne predstavlja favoriziranje nijednog političkog subjekta. Ovo je jasno i iz dopisa koji je RAK uputio Televiziji Sarajevo. RAK zahtijeva samo nepristrasno izvještavanje u predizbornom period, što se ispunjava upravo prenosom sjednice. Ujedno, time se ispunjava i zakonska obaveza koju Televizija Sarajevo kao javni emiter ima”, objasnio je predsjednik Naše stranke Predrag Kojović.

Zastupnici Naše stanke u Skupštini Kantona Sarajevo prezentirali su danas svoje aktivnosti, za koje će javnost biti uskraćena zbog odluke TVSA, navodi se u saopćenju Naše stranke.   

Sabina Ćudić, potpredsjednica Naše stranke, govorila je o Strategiji razvoja obrazovanja i nauke u KS: „Na dnevnom redu Skupštine nalazi se i četverogodišnja Strategija u kojoj je najindikativniji dio poglavlje III, u kom stoji da za implementaciju Strategije nisu predviđena finansijska sredstva. Porazno je da u situaciji u kojoj je svega pola javnih vrtića ispunjava zakonske uslove smještaja, u kom sve osnovne škole nemaju biblioteke i čiji su odbori duboko politizirani, u kom djeca s poteškoćama u razvoju nemaju pristup redovnom obrazovanju, da Strategija razvoja obrazovanja ove vlade ne predviđa finansijska ulaganja u obrazovanje. Zato ćemo u svim kantonima u kojima budemo prisutni u vlasti i zakonodavnim tijelima značajno povećati budžet za obrazovanje pa tako u nekim segmentima i preko 40 posto.”

Neira Dizdarević, kantonalna zastupnica Naše stranke, govorila je o inkluziji: „Prošlo je 15 godina od donošenja Zakona o inkluziji do Nacrta strategije, koja bi u roku od sedam godina trebala rezultirati potpunim zaokretom i uspostavljanjem savršenog sistema, u kojem sva djeca idu u škole, i to redovne. Plan je preambiciozan, jer se i sama strategija odnosi na period 2018. – 2024., a sada je već izvjesno da do kraja 2018. nećemo usvojiti ni sam Prijedlog strategije.

Nemamo ni egzaktne pokazatelje o trenutnom stepenu inkluzije u obrazovnom sistemu, ni podatke o dosadašnjim rezultatima redovnih i specijaliziranih ustanova, pozitivnim praksama i manjkavostima. Nemamo podatke ni koliko djece je svaka specijalna ustanova osposobila za redovno školovanje ili zapošljavanje.

Prioriteti u ovom smjeru bi trebali biti masovna doedukacija kadra redovnih i specijalnih škola, uspostavljanje novih katedri na Univerzitetu, te uspostavljanje funkcionalnog sistema rane intervencije, jer znamo koja je ustvari važnost rane intervencije.”

Njen kolega Mario Vukasović osvrnuo se na finansijski izvještaj Univerziteta u Sarajevu: “Plaće višim asistentima su manje od plaća u pojedinim komunalnim preduzećima radnicima sa srednjom i nižom stručnom spremom. Za zapošljavanje asistenata, koje se najavilo na sva zvona, novac je obezbjeđen za samo jednu godinu. Svako prebacivanje Univerziteta na trezor moralo bi biti praćeno i kolektivnim ugovorima jer su uposlenici UNSA jedini prosvjetni radnici koji nemaju zaključen kolektivni ugovor i zaštićena prava.”

“Čak se 77 posto budžeta Univerziteta troši na plaće, a jako malo toga se izdvaja za unaprjeđenje kvaliteta nastave. Potrebno je da se istinski pozabavimo stanjem na ovoj visokoškolskoj ustanovi i da poradimo na kvaliteti nastave”, istakao je Vukasović.

Edin Forto, također zastupnik Naše stranke u Kantonu Sarajevo, govorio je o stanju u zdravstvu: “Krajem 2016. godine usvojen je plan restrukturiranja zdravstva kojim je bilo predviđeno ukidanje više zdravstvenih institucija. Oštro smo kritikovali ovaj plan i protiv njega glasali. Godinu dana kasnije niti jedan segment ovog plana nije implementiran, što oslikava karakter rada kantonalne ministrice zdravstva koji je uvijek bio na nivou improvizacije. Najmanje što možemo uraditi je da reformske poteze u oblasti zdravstva pripremimo na puno studiozniji način u potpunoj saradnji sa strukom.”, navodi se u saopćenju Naše stranke. 

KOMENTARI (3)