Na današnji dan: Christian Schmidt donio promjene Izbornog zakona BiH

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Fudoisback

Stari korumpirani poslušnik, prošlo je evo godinu dana od kako je ovakva kreatura ovu zemlju još više o jadu zabavila.

Millan

Stari korumpirani poslušnik, prošlo je evo godinu dana od kako je ovakva kreatura ovu zemlju još više o jadu zabavila. ka Fudoisback Samo nas je još više zavadio i podijelio, nigdje svjetla na kraju tunela.

Fudoisback

Samo nas je još više zavadio i podijelio, nigdje svjetla na kraju tunela. ka Millan Zavadio u smislu da je našim tzv predstavnicima na vlasti dao mogućnost da podižu narod i lože ga na nacionalizam. A dok se mi kao svađamo, pljujemo, oni pokradoše, zaposliše svoje, prodadoše sve kao banovinu, a mi ćemo plakati, ali eto naše nas nacionalne vođe vode u lijepu budućnost. Ja prosto ne mogu da se ne divim...

/ Najnovije