Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS: Nismo zaprimili odluku o štrajku, idemo na sud

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

komentar

Kakva manipulacija! Nevidjeno! Ministarstvo se brine za prava nase djece?? Hahahahahaha Kakva foskula!!

Jas23

Posljedni trzaji malih zelenih. Preko 90% kadra u osnovnim skolama postavljeno preko sda ! Svi strajkovi u citavom svojetu su bili zbog nezadovoljstva sa platom. E ovaj nas nije zbog plate!?!?!?!

nasvasta

Uništi školstvo uništi ćeš i taj narod.Ista hovna kao i zeleni ,use nase i podase hebeš ovaj i onako moralno i intelektualno devastirani narod dokusurite ga neprijatelji.

Lopovi

Sklonite vise ovog Sivru, unisti i djecu i skole!

/ Najnovije