Sarajevo / Mahmuljin: Nedovoljno podataka za pokretanje akcije

18. 09. 2019. u 17:25:00 BIRN - Detektor.ba

Shares: 0

Svjedok Odbrane Sakiba Mahmuljina kazao je kako je 1993. godine bilo teško preduzeti akciju protiv stranih boraca, jer nisu postojali uslovi kao kad su pokrenute aktivnosti protiv nedisciplinovanih jedinica u Sarajevu.

Vahid Bogunić, koji je 1993. bio u Upravi vojne bezbjednosti, rekao je da su raspolagali ograničenim brojem podataka o stranim borcima. On je naveo da su strani borci ulazili uglavnom preko Hrvatske i da su neki imali dokumente evropskih zemalja, što je ukazivalo na moguće obavještajno djelovanje.

Bogunić je kazao da je u drugoj polovini 1993. godine predložio načelniku Uprave da se prikupe podaci o stranim borcima od organa bezbjednosti Trećeg korpusa, ali da nikada nije dobio odgovor.

Odbrana je svjedoka ispitivala o akciji “Trebević”, koja je pokrenuta 26. oktobra 1993. protiv 9. i 10. brdske brigade u Sarajevu zbog narušenog sistema rukovođenja.

Prezentovano je naređenje o pokretanju akcije na osnovu odluke predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine (RBiH), koje su potpisali komandant vojske i ministar policije. U dokumentu su navedeni članovi timova rukovođenja te komandovanja, a jedan od njih bio je i Bogunić. Određen je i veći broj jedinica zaduženih za izvršenje akcije.

Svjedok je rekao da je Uprava prethodno bila prikupila dovoljno informacija o narušenom sistemu rukovođenja, blokadama, odvođenju i nestancima ljudi.

On je dodao da su ti podaci predstavljeni vojnom komandantu da bi se donijela odluka o upotrebi sile.

Bogunić je kazao da je nakon akcije “Trebević” načelnik Uprave Jusuf Jašarević podnio krivičnu prijavu protiv više od 20 lica. On je govorio i o nastavcima akcije “Trebević” na drugim područjima, takođe s ciljem stavljanja pojedinaca pod kontrolu.

Prema njegovim riječima, u to vrijeme nije bilo moguće pokrenuti akciju s ciljem kontrole nad Odredom “El-Mudžahidin”, jer nije bilo dovoljno podataka.

Na pitanje tužioca Sedina Idrizovića, Bogunić je potvrdio da mu je poznato da je bilo hapšenja i protjerivanja pripadnika jedinice “Gerila Mudžahedin”.

Svjedok je rekao da nije imao informacije da su pripadnici ”El-Mudžahidina” počinili ratne zločine.

Tužioca je interesovalo da li bi organ bezbjednosti Trećeg korpusa o takvim ratnim zločinima trebao da obavijesti komandanta Korpusa. Bogunić je kazao da organ bezbjednosti treba saglasnost načelnika Uprave vojne bezbjednosti za dostavljanje kontraobavještajnih informacija komandantu.

Dodao je da bi on lično tražio saglasnost da obavijesti komandanta o počinjenom ratnom zločinu.

Mahmuljina optužnica tereti da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici tog odreda su od 11. do 29. septembra 1995. ubili 52 ratna zarobljenika.

Nastavak suđenja je 1. oktobra.

KOMENTARI (1)