Loša vijest za pušače: Od 1. juna poskupljuju ove cigarete

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Uio

Kome idu ovi novci od akciza? Samo na njihove ogromne plaće.

Kako

Kako vas vise nije sramota

MMSH

Zašto je to loša vijest? Imaju veće šanse da prestanu pušiti i uštede svoj novac, a tako i novac ostalih poreznih obveznika koji plaćaju zdravstveno, a time i liječenje bolesti uzrokovanih pušenjem kao što su razne plućne bolesti, bolesti srca, dijabetes, problemi sa začećem itd.

Kk

Zašto je to loša vijest? Imaju veće šanse da prestanu pušiti i uštede svoj novac, a tako i novac .... itd. ka MMSH Sve to nabrojano se dobiva od prekomjernog slatka i masnoça . Kada ti prestaneš žderati možda da nešto i bude...Zato šu... šššš

/ Najnovije