Lendo: "Usvojeni Izborni zakon RS u sadržaju je očigledno suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine"

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Lendo Blendo

Tvoje - i tebi sličnih, na svim stranama- egzistiranje na javnoj sceni te, povrh svega, parazitiranje u sferi visoke politike, u flagrantnoj je i alarmantnoj suprotnosti sa svim onim što bi Bosna i Hercegovina trebala biti kao država. A o povratku Republike- pored tebe i svih ostalih poput tebe!- koju je tvoja Stranka tako trijumfalno pokopala, da i ne govorimo!

Propaganda Islamske zajednice

apsolutno svi politicari iz bosnjackog korpusa

🔥🔥🔥🔥

Kad to kaže osoba koja je osumnjičena za ratne zločine onda je tako jer treba se čuti mišljenja stručnjaka za takve stvari

Preduslov

Razbijanje mitologije i nacija juznoslavenske drzave na principu reformisana judaizma i arijevake mitologije gdje su krscani slaveni rasa sa krscanstvom kao nacijom hrvat=katolik srb=pravoslavac a slaveni muslimani semiti i jevreji koji su to postali prelaskom na islam i izdajom bepe i rase.

🔥🔥🔥🔥

Razbijanje mitologije i nacija juznoslavenske drzave na principu reformisana judaizma i arijevake mitologije gdje su krscani slaveni rasa sa krscanstvom kao nacijom hrvat=katolik srb=pravoslavac a slaveni muslimani semiti i jevreji koji su to postali prelaskom na islam i izdajom bepe i rase. ka Preduslov Evo može i ovako u Srbiji žive Srbin-Islamskevjeroispovijesti, Srbin-Katoličke vjeroispovijesti, Srbin-Pravoslavne vjeroispovijest itd. A u Hrvatskoj Hrvati Islamskevjeroispovijesti, Hrvati- Pravoslavne vjeroispovijest, Hrvati- Katoličke vjeroispovijesti itd

Tatar

**** li te Dodik i RS i njihov zakon tebi će oči ispasti gledajući u njih.Pa osvrni se malo oko sebe hajvanu jedan

A u Bosni su

Evo može i ovako u Srbiji žive Srbin-Islamskevjeroispovijesti, Srbin-Katoličke vjeroispovijesti, Srbin-Pravoslavne vjeroispovijest itd. A u Hrvatskoj Hrvati Islamskevjeroispovijesti, Hrvati- Pravoslavne vjeroispovijest, Hrvati- Katoličke vjeroispovijesti itd ka 🔥🔥🔥🔥 Katolici automatski etnicki i nacionalno hrvati a pravoslavci srbi dok su muslimani turski otpad dio za asimilaciju a dio za poklat? Izvini u kom svemiru krscanstvo stvara s-h naciju po principu reformisana judaizma gdje je slavenastvo rasa a pravoslavlje/katolicanstvo nacionalnost, dok su svi muslimani odreda na planeti rasno semiti?

🔥🔥🔥🔥

>>Katolici automatski etnicki i nacionalno hrvati a pravoslavci srbi dok su muslimani turski otpad dio za asimilaciju a dio za poklat? Izvini u kom svemiru krscanstvo stvara s-h naciju po principu reformisana judaizma gdje je slavenastvo rasa a pravoslavlje/katolicanstvo nacionalnost, dok su svi muslimani odreda na planeti rasno semiti? ka A u Bosni su<<Moljim(molim) !!!!

/ Najnovije