Krišto iz Brisela: 'Očekujem da BiH konačan datum otvaranja pregovora dobije do kraja godine'

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Jadno

Žalosno je gledat ovu borjanu kristo koja govori o mogucnosti da BiH pristupi pregovorima,a ona,njen sef covic i ostali iz hdz-a udruzeni sa dodikom cine sve da do toga nikad ne dodje.

Alo

informirali komesara Varhelyia /Orbanov pokvarenjak/ o postignutim rezultatima ????????????????????????? Kojim rezultatima???Razbijanjem BIH,velicanjem zlocinaca!

Brko

SKIM SI TAKAV SI VIDI SE DA TI JE COVIC SEF

***

***

/ Najnovije