Konačno odlučeno: Predloženo imenovanje troje sudija Ustavnog suda FBiH

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mostar

Danàs je javnòst obavijestena da je Predsjednik Federacije imenovao troje sudija Ustavnog suda Federacìje BiH. Predsjednik I dopredsjednici federacije imenuju se na mandat od 4 godine, što je izričito propisano Ustavom FBiH. Predsjednik i dopredsjednici Federacije imenovani su odnosno izabrani u 2014 godini, sto znaci da im je davno istekao Ustavom odredjen mandat, čime su prestala njihova ustavna ovlaštenja I obaveze. Prema tome, predsjednik Federacije, koji to prema Ustavu FBIH ne vrši tu funkciju, nema ovlaštenja da imenuje sudije Ustavnog suda FBIH. Predsjednik i dopredsjednik Federacije po isteku mandata ne nalaze se u tzv."tehnickom mandatu" i svi akti koje donesu u tom vremenu su nepostojeći akti. U konkretnom slučaju, predsjednik Federacije moguće je postupao po ustavnom običaju "contra constitutionem". Moj zakljucak je da je sad predsjednik Federacije na neustavan način imenovao sudije Ustavnog suda FBiH. Prof dr Nurko Pobrić

/ Najnovije