Mostar / JP Ceste - sav asfalt potrošili u izbornoj godini

30. 08. 2019. u 13:43:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 7

Za radove na tri lokacije javno preduzeće Ceste Mostar nabavilo je oko četiri hiljade tona asfalta koji su trebali trošiti godinu dana, ali su sve potrošili za 6 mjeseci izborne godine. Zaključili su tri okvirna sporazuma vrijedna 481.740 KM (bez PDV-a) za isporuku asfalta na području koje pokrivaju nadcestarje Čapljina, Grude i Livno.

Sporazumi su važili od juna prošle do juna ove godine, ali je već u 2018. godini probijena ugovorena vrijednost i potrošeno je čak 605.104 KM. Time nije ispoštovan Zakon o javnim nabavkama, jer je ovo javno preduzeće bilo obavezno da raspiše novi tender za sve nabavke preko ugovorenih količina, zbog čega je Transparency International u BIH (TI BIH) podnio prijavu Agenciji za javne nabavke BiH.

Sporno je i to što je cijena sklopljenih ugovora sa firmama Putovi doo Grude i “KTM-BRINA” bila za oko 30.000 maraka veća od procijenjene vrijednosti ova tri lota nabavke, koja je pokrenuta u aprilu prošle godine. U tom slučaju postupak je trebalo da bude poništen, jer su cijene svih ponuda bile znatno veće od osiguranih sredstava. Ipak, to se nije desilo, a na kraju je probijen i okvirni sporazum, i to za samo 6 mjeseci u kojima se odigrala i izborna kampanja.

Da je zakon prekršen, ukazao je i Ured za reviziju institucija Federacije BIH, koji u svom izvještaju navodi da Ceste, nakon što su prekoračile vrijednost sporazuma, nisu raspisale nove tendere, niti su izvršile izmjene Plana nabavki.

Za navedena prekoračenja javno preduzeće nije provelo odgovarajuće postupke javnih nabavki, jer je prilikom realizacije ugovora bilo poznato da su premašene ugovorene vrijednosti. U komentaru JP Ceste na revizorski izvještaj su navedena neslaganja na date nalaze revizora, koji se odnose na provedene postupke javnih nabavki asfaltne mase. Data obrazloženja nismo mogli da prihvatimo, jer nisu data adekvatna obrazloženja, niti je priložena relevantna dokumentacija koja bi uticala na izmjene nalaza u Izvještaju, navodi se u Izvještaju Ureda za reviziju institucija FBIH.

U izvještaju revizora navodi se i da je na isti način vrijednost ugovora probijena kod zimskog održavanja puteva 2017. godine za oko 76.000 maraka, a posao je radilo preduzeće Ceste Company Kiseljak. Istom dobavljaču, nakon toga, bez ikakvog tendera, dodijeljen je i posao košenja trave na magistralnim putevima vrijedan 20.800 KM, po kojem je naknadno ispostavljen račun. Takođe, nabavke goriva od više dobavljača vršene su i nakon isteka, a revizor navodi da nije mogao kvantifikovati iznos nabavki koje nisu bile pokrivene ugovorima.

Izvještaj revizora priložen je u prijavi koju je TIBIH uputio Agenciji za javne nabavke BIH, a koja po Pravilniku o praćenju postupaka javnih nabavki kao izvor koristi upravo revizorske izvještaje.

TI BiH konstantno ukazuje na praksu javnih organa koji u izbornim godinama povećavaju vrijednost nabavki, posebno radova, a što potvrđuje i godišnji izvještaj Agencije za javne nabavke BiH o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki, gdje je u izbornoj 2018. godini povećana vrijednost radova za 78,35 posto u odnosu na prethodnu, neizbornu godinu, piše transparentno.ba

NEMA KOMENTARA