IQAir: Sarajevo i večeras među najzagađenijim većim gradovima na svijetu

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Haha

Lijepe riječi su ukras

Kontaminirani gradŽani

***

Net

Balkanci hoće da ga prime | STANJE NACIJE EP60-91-youtube

***

***

Haha

Bacite još džak uglja i par jokohami u špakere i biti ćete šampioni zaraženog vazduha. Izbijte braći iz Bangladeša prvo mjesto! Vi to zaslužujete

***

***

Miki

Lijepe riječi su ukras!

Matrixus

Ali kako pored onih čuvenih Pripravnost mjera??

/ Najnovije