Ifet Feraget: Podnio sam krivičnu prijavu protiv 13 tužilaca

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Nemoraš se džaba sekirati Ifete! Kad se raspadne onda će sve profunkcionisati ali u sastavu RG i RS! Svi upiru da se to dogodi!

.

#samokažem

Ti si Ifete zreo za psihijatrije..

@#samokažem

Ti si Ifete zreo za psihijatrije.. ka #samokažem Šuti bolan i tebe će tužiti !!

Još u Daytonu im je rećeno da će se podjeliti poslije izvjesnog vremena jer neće funkcionisati! Nije slučajno odnos 51:49! Zato je nemilice i vezkrupzlozno pljačkaju tri decenije!

.

Azazel

Ifet je gospodin i gigant u borbi protiv cankolizaca u Pravosudju

/ Najnovije