Hrvatska ponudila pomoć nakon poplava u BiH

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Pozdrav iz BiH

Bilo bi najnormalnije da se odbije pomoc od susjeda koji radi protiv tebe, koji te vrijedja, potcjenjuje i omalovazava u medjunarodnim krugovima, koji jos uvijek ima teritorijane pretenzije prema BIH, koji radi sve kako bi napravio nered u susjednoj, nezavisnoj, suverenoj drzavi Bosni i Hercegovini! Koliko samo licemjernost!!!!

Ghost

Treba biti oprezan, latini su to!

dP

Sadaka stranka postavila sadaka ministricu. Samo...gdje li su hurme ? :D

/ Najnovije