Hota-Muminović: Škole moraju biti otvorene, spremni smo za sve scenarije

/ Komentari (9)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ministrice...

45 minuta cas plus mali i veliki odmori 5 dana u sedmici i sto bolje gradivo. Obrazovanje je jedina nada ove zemlje a nije nam bas najbolje trenutno

Koel

Najmanji je problem skola i suzina trajanja nastave najvwci problem je transport ucenika od kuce do skole i nazad tramvajima i automusima u kojima najviae se siti zaraza

MrziteljPDA

Ma vidi ove na šta liči!

Sramota

Odakle dolazi ova zamotana spodoba! Iz Afganistana, Irana, ili Pakistana?! To je ogledalo obrazovanja u federalnom entitetu! Moje djete neće ići u školu kojoj je ova spodoba ministrica! Ovo ni u srednjem vijeku nije bilo u Bosni!

Ostali

Jel' ovo reprezentativni primjerak intelektualke, žene u Federaciji BiH?! Hvala, mi to nećemo!

Oooooo

Gdje ova vodi obrazovanje Federacije BiH? U Teheran, izgleda!

Super K

Koel: Otkud sad ta priča o zarazi i širenju šta bi zar nisi rekao da su je izmislili COVID 19

Z

Djeca treba da idu u skolu pod svaku cjenu pravite nas bolesnima a u sustini smo zdravi

Uh

Sklanjajte sliku ove spodobe, prepada djecu, a bogami i odrasle!

/ Najnovije