Formiranje vlasti u KS: DF nezainteresovan za koaliciju sa SDA, Dević najavljuje nestabilan period

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

HPSK

Jeli ovo hercegovačkopodrinjski kanton ?

MUJO

DF I NJIHOV PRESEDNIK UNAZADILI SU BIH KO NIKO DOBSAD

Pehlivan

Bojim se da će se pokazati, da na sve te poštene prijedloge, za krucijalno potrebnim promjenama, političke paradigme, upućene DF-u, oni ipak ostati čvrst i neraskidiv partner kriminalne organizacije SDA.

Guest

Cil sda bande je nestabilan kanton Sarajevo

Jasko

Ostaje li elena causesku na kcus

Tatar

Ne može se čopor pomiriti sa gubitkom masne koske

/ Najnovije