Formiran predmet zbog odugovlačenja: Još nije počelo suđenje Aliji Delimustafiću

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Kucamo na vrata...

zaboravljenih asova snage naroda i narodnog znanja iz legenderne Spahine 14. Kad pričamo o Rami Isaku, s ovim primjerkom od ministra- do ovoga šta je dotični danas- sve je i počelo. Alijin dični ministar Alija danas je zaboravljen od ahbaba demokratske akcije, mada ovakvih Stranka i dalje ima na tone. Oni su joj temelj, zidovi i krov, a fasada je za prodavanje čuda pod bubrege nepismenoj glasačkoj raji.

Kucamo na vrata

*legendarne...*

/ Najnovije