Finci: Hitler se vjerovatno okreće u grobu kada čuje izjave da je bio Jevrej

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Bosanac

Zidovi su gori od Hitlera oni su vece zlo

Gost Radio Sarajeva

Po sistemu: treba sve izjednaciti da se ne zna ni ko je Hitler, ni ko Jevrej,Sve na isti fazon, nadam se da su manipulacije paralelnog univerzum dosad provaljene.

@Bosanac

Zidovi su gori od Hitlera oni su vece zlo ka Bosanac Jel to ustaša(po djedu) iz tebe progovorio

Bosanac

Zidovi su gori od Hitlera oni su vece zlo ka Bosanac Jel to *** iz tebe progovorio ka @Bosanac<<****

MrziteljPDA

Mislim da je prije rata u novinama negdje izašao podatak da je majka od Hitlera bila polu jevrejka odnosno da joj je jedan roditelj bio pripadnik te nacije! Ne mora biti tačno ali to sam pročitao.

Salih

PA i glavna faca do Putina je zidov Dimitrija Medvedev pravo ime i brezime mu je Manakham AAONOVICH MENDEL rodzen u Lenjin gradu 1965 ZIDOV Arijevac sto se to krije pa zidovi vladaju Svijetom sekta "Tajna Krvi"

/ Najnovije