Džaferović počasni građanin Bužima, otvoren Trg Alije Izetbegovića

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

MAKTUB

Hahahaha. Tragikomedija u reziji stanara zgrade 'Let iznad kukavicjeg gnijezda'. Jutros negdje cuh da ce 'Njegova ekselencija Sefik Dzaferovic' biti pokrovitelj, cini mi se koncerta. Tugo moja, pa taj nikad u Pozoriste nije usao osim ako ga nije natjeralo. Zlo mi je doslo kad vidjoh Skaku na koncertu Stefana Milenkovica. Ne bacajte bisere pred svinje.

Bakir

Narode, glasao si za SDA! Šta hoćeš!? Krepaj sad!

hahahahahaha

Kakav cirkus...

chim 2

krezavi SDA tallibani

!!!!

Gdje je sad Incko?! Zar po ratnom zločincu Aliji Izetbegoviću, autoru islamske fundamentalističke dejlaracije!?

!!!!!

Islamske deklaracije!

/ Najnovije