BiH / Dilberović: Mišljenje EK identificiralo probleme koje moramo početi rješavati

03. 06. 2019. u 14:45:00 N. K.

Shares: 10

Edin Dilberović, direktor Direkcije za europske integracije, istakao je kako Mišljenje Europske komisije identificiralo višegodišnje izazove i probleme koje Bosna i Hercegovina mora rješavati, te da predstavlja putokaz bh. političarima kako dalje da rade i na koje prioritete da se fokusiraju kako bi se naša država što brže približila Europskoj Uniji.

Naime, Europska komisija je u Mišljenju navela ono što naša zemlja treba učiniti kako bi postala članicom Unije.

"Europska komisija je izričito navela da pregovori o pristupanju trebaju biti otvoreni kada BiH postigne potreban stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, a ovo se posebno odnosi na politički kriterij koji je vezan za stabilnost bh. institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava, kao ipoštivanje ljudskih prava i prava manjina", kazao je Dilberović.

Mišljenje Evropske komisije o BiH podsjetnik je na našu sumornu stvarnost

Prema njegovim riječima, BiH je određeni nivo spremnosti dostigla u 16 poglavlja, a u ranoj fazi spremnosti je 15 poglavlja.

"Što se tiče političkih kriterija u Mišljenju, ocijenjeno je da BiH treba uložiti dodatne napore kako bi se oni ispunili u formi koja je propisana. Također, za ekonomski kriterij je ocijenjeno da je naša država postigla određen stepen makroekonomske stabilnosti, ali je potrebno poduzeti još aktivnosti kako bi stvorili funkcionalniju tržišnu ekonomiju", dodao je direktor Direkcije za europske integracije.

Europska komisija je navela 14 ključnih prioriteta bh. institucijam koji se odnose na politički kriterij, a koji su osnova za otvaranje pregovora, te će zasigurno zahtijevati široku i tešku političku raspravu uz mnogobrojne kompromise da bi s eoni ispunili.

"Nužno je izvršiti ustavne reforme u skladu s presudom 'Sejdić-Finci' kojima će se omogućiti da svaki građanin ima jednaka politička prava - da bira i da bude biran, uz poruku kako u BiH mora postojati sloboda izražavanja", naglasio je Dilberović.

Direktor Direkcije za europske integracije je informisao kako će ova institucija inicirati izradu dokumenta ili akcionog plana u kojem će biti jasno precizirane mjere koje je potrebno odmah poduzeti, kako bi što prije počeli sa ispunjavanjem kriterija koji će nas približiti standardima zemalja članica EU.

NEMA KOMENTARA