CIK predstavio novine u izbornom procesu: Na izbore će se prijavljivati elektronskim putem

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Laxative

Eto javio se i Regler, samo nam pojasnite kako će se ovi mrtvi glasači prijaviti, pa ne može to tako, navikli ljudi glasati a vi bi sad nešto mjenjači. Kakve gluposti a ovdje nikada neće biti regularni izbori, pogotovo ne sa ovakvim sistemom, najbolje vam je odmah u ambasadama napravite izborna mjesta jer se tamo ionako glasa i donose odluke.

/ Najnovije