Sarajevo / Bivšim borcima i RVI isti kupon za GRAS i Centrotrans

13. 04. 2019. u 10:56:00 Radiosarajevo.ba

Shares: 120

Skupština Kantona Sarajevo će na sjednici najavljenoj za 17. april razmatrati izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca i branitelja BiH, a izmjene se odnose i na pravo besplatne i povlaštene vožnje u javnom gradskom prijevozu na području Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Zakonom je propisano pravo na besplatnu i povlaštenu vožnju za ratne vojne invalide i članove porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Međutim, kako je pojasnila sekretarica Ministarstva za boračka pitanja KS Belma Karamehmedović-Adilović, jedino je JP GRAS od 2012.godine realizirao taj zakon, ali trenutno je registrovan  još jedan javni prijevoznik, a to je Centrotrans.

„Stoga je neophodno izvršiti izmjenu i dopunu važećeg Zakona kako bi se omogućio jednak tretman u gradskom saobraćaju boračkih kategorija kojima Kanton Sarajevo plaća karte“, kazala je ona.

Preporuku je dalo i Konkurencijsko vijeće BiH, stoga su načinjene izmjene Zakona po skraćenom postupku.

„Predvidjeli smo rješenje kojim se korisnici mogu opredijeliti između ta dva prijevoznika, a to prijelazno rješenje znači zaživljavanje jedinstvenog tarifnog sistema u okviru kojeg bi sa jednom kartom pripadnici boračke populacije mogli se voziti u oba prijevoznika“, naglasila je Adilović.

Za tu namjenu je iz Budžeta KS za 2019. godinu osigurano  je 500.000 KM, a to pravo su u 2018. godini koristila 1.202 korisnika.

Pored ratnog vojnog invalida koji je korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, pravo na besplatnu vožnju ima i osoba koja  mu tu njegu i pomoć pruža.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se općinskoj službi. Općinska služba dostavlja spisak korisnika ovog prava javnom preduzeću za gradski prijevoz na osnovu kojeg se izdaju odgovarajući kuponi.

 

NEMA KOMENTARA