Bilal Memišević o napadu na Ajšu i Fadila: 'Ovo je opomena za sve povratnike...'

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

,.gazija,..

Bosnjacima ce se desit milion napada,zbog njihovog lopovskog odnosa prema narodu.kad samo pogledate njihovo ponasanje prema borcima zadnjih 30 godina,velik grijeh i zlo ce past na ovaj narod.garantujem zivotom u slucaju rata nedo bog,bosnjacki narod bi sad pao za 3 dana.

Adi

***

Bosanac

***

/ Najnovije