BiH uskoro dobiva nove kilometre na Koridoru 5C. Završetak radova 2028. godine

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Cesta

Federacija BiH bi se trebala spojiti sa Europom?

Anthony

Kakva sjajna vijest! :) zanima me, koliko dana pred izbore ce biti otvorenje, i ko ce se sve tacno naguravati i srkati dzus i mineralnu tokom eventa?

Prije

bi se Skadar na Bojani završio, nego ovaj rašomonski "autoput"

-

Sporo brate …Bruka …Pogledajte hrvatske ceste …Sramota to malo putica niste u stanju izgradit ….

/ Najnovije