Bećirović pozvao parlamentarce: Nemojte podržati izbor Marina Vukoje za sudiju Ustavnog suda BiH!

/ Komentari (26)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Na 33

***

Haha

***

***

***

Samke

***

upravo

***

Takooo

***

***

***

***

***

Reisova je zadnja!

Hocu reci Denisova

***

***

***

***

***

***

Reci to njiva ministru

***

***

***

***

se nastablka…

***

***

Balle

***

Tuner

Zasto ne recimo Josip Muselimovic. Treba se ustati kada se spomene ta pravna institucija!

***

***

***

***

***

***

***

***

Bosna Bosancima

Državnička izjava,. Pemetnom dosta. Sve za Bosnu Bosnu ni za šta

Kliks

***

Kliks

***

***

***

/ Najnovije