Novo normalno / Bandić objasnila: Ukidaju li se ocjene u Kantonu Sarajevo

02. 09. 2020. u 10:57:00 M. R. S.

Shares: 118

U javnosti se pojavilo dosta nedoumica u vezi sa ocjenjivanjem učenika u Kantonu Sarajevo, nakon što je prenesena informacija da neće biti ocjena.

Pojašnjenje smo zatražili od Nadije Bandić, pomoćnice ministra obrazovanja FBiH, koja je kazala da je malo nespretno preneseno i formulisano.

"U prvih 15 dana u Kantonu Sarajevo neće biti ocjenjivanja već samo praćenje učeničkih postignuća. Iznimka će biti ako učenik pokaže odlično znanje tokom nastave. Tada će biti nagrađen odličnom ocjenom. Dakle, nema ocjena osim ako je ona odlična. Ali to je samo u prvih 15 dana ovog obrazovno-odgojnog procesa", istakla je Bandić.

Dodala je da je to u cilju smanjenja pritiska na đake u ovom periodu.

"Bar da budu, kako ja volim reći, oslobođeni terora ocjene", pojasnila je Bandić.

A za dalje? 

"Kanton Sarajevo je napravio dobro uputstvo o ocjenjivanju, praćenju i vrednovanju učenika. Naravno da će biti brojčanih ocjena. Kako će biti nakon ovih prvih 15 dana, zavisit će od epidemiološke situacije. Ako se naglo pogorša, možda svi pređemo na online nastavu. Ali ona ne bi bila kao ranije. Ne da nastavnik pošalje materijale učeniku, već će biti interaktivna", rekla je Bandić.

Inače, u Kantonu Sarajevo nastava je počela 1. septembra.

Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, s odmorima od pet minuta i bez velikog odmora. Nastava će se održavati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.

Učenici s hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi.

Nastavnici razredne nastave, odnosno predmetni nastavnici, učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi će neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.

Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.

NEMA KOMENTARA