Armin Đono - mladić koji priča nadom i koji se zahvaljuje vrhunskim bh. ljekarima

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Mrki

Ja i ?? Sta je poenta ovog clanka na sta se odnosi dali na dr. Ili na stranku ?? Ili pak na kako su tvoji roditelji bili utijecajni poznavali elitu pa su te vodali da su bili kako svi ostali smrtnici vjeruj da nebi ovako pisao .

Samo iskreno prema vrhunskim doktorima. Borba za ž

Ja i ?? Sta je poenta ovog clanka na sta se odnosi dali na dr. Ili na stranku ?? Ili pak na kako su tvoji roditelji bili utijecajni poznavali elitu pa su te vodali da su bili kako svi ostali smrtnici vjeruj da nebi ovako pisao . ka Mrki

Ovo izgleda kao

Serija propusta i previda, jedan za drugim, rezultat non stop urgentni zahvati.

/ Najnovije