Američki helikopteri uskoro dolaze u BiH, ovo su njihove mogućnosti

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Azazel

Hvala Amerima, kompletniji smo I spremniji

NATO

Imaju li mogucnost da lete?

Azazel

Imaju li mogucnost da lete? ka NATO ma ne, Nosferatu Vulin ima.

I

I kome će služiti ti helikopteri ? Da nebi oružane snage otišle u Banja Luku i razoružale dodikovu naoružanu bandu,da nebi otišle u Ljubuski i razoružali coviceve bandite pa čemu onda služe ? Da se uvježbavaju ,a NATO će ih slati po svijetu da brane njihove interese,a tko će braniti suverenitet BIH ?

Grunf

Može transportirati kestene sa jedne lokacije do druge ako ima goriva.

/ Najnovije