Američka ambasada u BiH o najavama Milorada Dodika da prekida komunikacije

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

mlkerkorkorko

***

Marko

***

Bosniak Bosniensi

Pa ni turci ni mi ne pripadamo "euro atlantskoj zajednici naroda" a šokce slobodno vodite ;) ka mlkerkorkorko Ti pripadaš najvjerojatnije porodici praznoglavaca a Bosna je Europa oduvijek i zauvijek,mi smo autohtoni i nismo došli niotkud ,vazda smo ovdje bili.Ovdje se uistinu pokazalo da je vjera izbor pojedinca zato ih toliko i egzistira ovdje.Evropa smo od koje bi ostatak Europe trebao učiti.

Prometheus

Ono se prepisuje sa svojim produktom... Ma ko je ovdje lud?

2er

*** IZ LAKTASA SVE OBMANJUJE

Igrice

To su sve igrice izmedju ambasade i dodika.Da im ne odgovara davno bi krkan dobio nogu u debelo meso.

biiilir je opasan, alaha mi, a

reiSS je još gori!

Joe Bajden

***

/ Najnovije