Advokat Senaida Memića za Radiosarajevo.ba: 'Nema nikakvog osnova za pritvor'

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sudija

Ma nešto mi advokat izgleda previše mlad.

Hasan

Nasi advokati za dobre pare lijepo lazu, petljaju i podvaljuju, a Memicu je malo sve ispod 10 godina..

Skemlija

Vidjecemo ako podnese ostavku na mjesto ambasadora u Maleziji hoceli biti oslobodjen.

!

Uhspsi i sdvokata kad tako laze !!!! Hapsi sve redom!!!!!!!!!

/ Najnovije