Preko 13.000 navijača u jedan glas pjeva 'Bosnom, behar probeharao...': Ovo Zenica ne pamti

/ Komentari (5)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Sto je to ¨behar¨?

Da to nije cvijet drveca?

Ne pijem dok Paja vozi

Ma jok to je auto

Allah

Sta ce nam cela Bosna...dosta nam je 23%...ovde mozemo ****ti koze i zeniti rodjake...mi smo crnci

Kažu

Sta ce nam cela Bosna...dosta nam je 23%...ovde mozemo ****ti koze i zeniti rodjake...mi smo crnci ka Allah car Konstantin izumio trojstvo u 4. stoljeću nove ere. Da si i ti pametan koliko si retardiran.

Kažu

Sta ce nam cela Bosna...dosta nam je 23%...ovde mozemo ****ti koze i zeniti rodjake...mi smo crnci ka Allah bolje i ****t' koze na 100% BiH nego klati djecu k'o hriščani

/ Najnovije