Sudija iz Srbije upozoravao Džanana Musu: "Stani! Stani! Nemoj da se bacaš!"

/ Komentari (1)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Trebao si mu tehnicku zdrmat zbog drskosti

Belosevic jedan od najboljih evropskih i svjetskih sudija i jos se treba pravdati drskome malom musi? Trebao si mu tehnicku pokazati. Nije ti to musa rezolucija o srebrenici pa da samo za vas promjene pravila da bi se usvojila. A ti da si ista valjao ne bi te vratili iz nba kao skart. Ovo ti je plafon karijere mali pogrbljeni musa.

/ Najnovije