Zastrašujuće stvorenje snimljeno na plaži: "Nikada nešto slično nisam vidio"

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hahaha

Ima neko ko zna šta je i kakvo je to stvorenje. Onome ko ne zna, a ko ne zna taj se i boji pa mu izgleda zastrašujuće. Ima i strašnijih stvorenja, recimo bijela morska psina. Ovo je baš malo. Samo je neobično.

Dron

Lijepo stvorenje***

TETOVO

ŠTA BI DA ULETI U NAS U PARLAMENT PRIKINULO BI GA SRCE KAKVIH AŽDAJA IMA HE HE

/ Najnovije