Nele Karajlić i Rade Bogdanović u beogradskom studiju: Zapjevali iz sveg glasa o Sarajevu i Grbavici

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Možete samo

k u t cu pjevati .

waldorf&statler

k u t cu pjevati . ka Možete samo Daće Bog pa uskoro neće biti budala kao što si ti

Kasno, zvalo zvalavi

Izgorio si za sva vremena.

***

Ostaces zabiljezen u povijesti kao jedan od najvecih *** u SA.

Jeb ali ti obojica ženski dio familije

waldorf&statler

Jel vakat skinut napis o a n u s u?

........

/ Najnovije