Kinez postao viralni hit: Istrčao troiposatni maraton uz cigaretu

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Hmmm

Najbolji dokaz koliko je fama oko pusenja prenapuhana. Stavili ste pusenje u istu ravan s marihuanom. Bitna razlika je da pusenjem covjek ne postaje podoban, a s travom da. Trava je okay , iako stvara otupljene idiote koji gutaju sve sto im se servira.

jest ti logika!

Najbolji dokaz koliko je fama oko pusenja prenapuhana. Stavili ste pusenje u istu ravan s marihuanom. Bitna razlika je da pusenjem covjek ne postaje podoban, a s travom da. Trava je okay , iako stvara otupljene idiote koji gutaju sve sto im se servira. ka Hmmm Zato se trava prodaje javno u trafikama a cigarete kriomice...

/ Najnovije