Život u BiH u protekle četiri godine: Ljudi gladni, male plate, korupcija u svim sferama života

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

nasvasta

Nepotizam korupcija uhljebljavanje katastrofalno pravljenje nepravde prema čestitoj realno školovanoj omladini i ćestitim radnicima SDA SBB ASDA NES ****a koja ne zaslužuju da žive u prelijepoj BiH.

Esencijalni

Dilfash i ridjobrada stetocina se cudom cude.

Maksimalan

Svima je dobro, svi imaju sve, biraju iste lopove uvijek, sute, dakle predobro im

Jugo Jugo kuco moja jedina

Tko moze samo u demokratskim suverenim drzavama Ja bi vas jos vise upregla kad se moze zasto ne

Jugo Jugo kuco moja jedina

Lijepe riječi su ukras!

Pehlivan

Ali zato u svojoj vjeri na svojoj zemlji! Nacionalno i identitetski osvješten čovjek, kažu da može da izdrži bez vode i hrane, čak 6 mjeseci! E u tome je snaga, kada znaš ko si i šta si! ;)

/ Najnovije