Vlada Kantona Sarajevo će podržati osnivanje muzeja islamske kulture i umjetnosti

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

TR

Izgleda da su muzeji postali glavna grana privrede u KS. Koji je ovo po redu ? Nemam ništa protiv ali što je previše previše je. Otvarajte javne kuhinje a ne muzeje.

Ja sam

Inšallah

Ja sam

U muzeju ljudi rade za platu pa ne stoje u redu za obrok. Turistički grad živi od muzejskih aktivnosti i posjeta. A da jednom odeš u neki?

/ Najnovije