Tito i Arafat: "Najiskreniji prijatelj palestinskog naroda"

/ Komentari (7)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Balasevic

Ok, urednici - sada napišite članak i o Hamasu, pa da se tačno razluči sto je PLO, a sto Hamas. Ideja legitimnog PLO-a je drastična u odnosu na vizije Hamasa.

Millan

Zaista, ovo je bilo vrijeme kada je naša riječ vrijedila na međunarodnoj političkoj sceni, kada je naša politika imala uticaj. "Sve je to prohujalo sa vihorom", sada se "sprdaju" sa nama.

TITO***

Lijepe riječi su ukras.

TITO ***

***

***

Lijepe riječi su ukras!

Hajde ba fatai se lopate

Lijepe riječi su ukras.

TITO

TITO JE BIOJUGOSLOVEN PREDSJEDNIK JUGOSLAVIJE I JUGOSLOVENA TITO JE BIO PRIJATELJ I SVIH OSTALIH DRZAVA ZATO STO JE JUGOSLAVIJA BILA NEZAVISNA NEUTRALAN NIJE SE MIJESALA NIKOME NITI JE DALA DA SE NEKO MIJESA U JUGOSLAVIJU ...NIJE TREBAO SCHMIDT NITI BI SMIO DOCI U JUGOSLAVIJU.......***

/ Najnovije