Stručnjak odgovara: Da li će uspjeti apelacija Fadila Novalića Ustavnom sudu BiH?

/ Komentari (11)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Ne odustaje lopov

Neće, jer sve je jasno

visocica 1662

Lijepe riječi su ukras!

Hannah

Lijepe riječi su ukras!

Komšija

A hoće li neko odgovoriti na pitanje ko je odlučio da iz budžeta plati nešto 10 puta više nego što vrijedi?

U lice ...

Lijepe riječi su ukras!

BlackJack

***

Arsen Lupiga

***

Isakjaha

Ja jakog eksperta puna ih bih

Tatar

Fadile Novalicu neka ti Allah Dzellesanuhu sudi onako kako si radio.A ako te bude stigao barem jedan uzdah oštećenog teško tebi moj Fadile

222

Valjda postoji neki razumni rok za odgovor na apelaciju.

Pravni strucnjak

Valjda postoji neki razumni rok za odgovor na apelaciju. ka 222 Postoji, čim četiri godine prođu eto i odgovora.

/ Najnovije