Šta znači Bajram Šerif Mubarek Olsun, a šta Allah razi olsun

/ Komentari (8)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Opa Đurđa

Od Muslimana postali Bošnjaci, a onda promjenili i bajramsku čestitku. U Sarajevu prije SDA je bilo: BAJRAM BAREČOLA

Fishek10

a sta znaci Bajram bareculah?

Sarajstan

Jel ima sta na evropskim jezicima?

Borac sa kauča

Ukrali sve od Jevreja post i Kurban bajram

Gost

Ima li nade da se nekada, u budućnosti, oslobodite tih arabizama i turcizama?

Trenutna faza

Mislim da ce se za noko vrijeme promjeniti. Meni to ide malo na zivce, ja volim na nas cestitati.

Miki

Znaci da vam nije mesto u Evropi nego u Africi

***

***

/ Najnovije