Sarajevo slavi Dan mladosti: Antifašisti su danas najpotrebniji svijetu

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Fishek10

... cuvati kao zjenicu oka svoga

Tuner

“ Antifašisti su danas najpotrebniji svijetu” kao da mogu biti potrebni mjesecu i sta ja znam. Ali papak nepismeni ako napises Svijetu su danas naporrebniji fasisti, onda izrazavas to postojanje potrebe. Kako je jadno biti nepismen

***

***

Lazni titov rodjendan i tipicni kult licnosti

Uveo covjek vlastitu olimpijadu i stafetu svake godine samom sebi u cast, da bi ljubio i fatao piletinu. E to se zove egomanijak.

/ Najnovije