Najmlađa majka u BiH imala je 13 godina kada je rodila dijete

/ Komentari (3)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

ja

pa fuj gade ko te dade

ja

danas svi sve znaju posebno "djeca" sa mobitelima a odrasli treba sad da raazmisljaju o sta ko e nemoze to , svako neka sam izlazi na kraj sa svojim odgovornostima bilo je dovoljno znanja za sex al sad ga za odgovornosti nema??? daj samo zabavu a drugom brige i probleme

ja

tacno ,sve ok nema nikakve razlike netreba kritika ,treba ko normalno al kome pricati nama ili mladima pa tek na svijet postali a vec sve isprobali netreba nikog ni stediti od istine sam pao sam se ubio a drugima lekcije netreba to netreba ovo

/ Najnovije