Na današnji dan otvorena Vijećnica u Sarajevu: Znate li da je izgrađena po uzoru na jednu džamiju?

/ Komentari (6)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Error

Koja na zalost ne koristi nicemu osim za slikanje i uzimanjem para od turista Za ovaj narod i djecu bez koristi i svrhe valja nam uzimati lopatom turiste Jer budzet je najvazniji Toliko ministara i ministarki treba prehraniti

Nbs

A sve ostale izgradjene po uzoru na AYA SOFIJU

AU orijentalizam na djelu

I pseudomavarski stil arhitekture.

Samke

Interesuje me hoce li danas Benjamina djeliti baklave da odem slatko sta da pojedem

Ne pijem dok Paja vozi

Interesuje me hoce li danas Benjamina djeliti baklave da odem slatko sta da pojedem ka Samke Da bolan a kako bi drugačije pojeo nešto slatko

***

Bilo bi lijepo kada bi objavili tekst o tome kada i kako je nastala islamska zajednica bih i kao cije sredstvo politickog djelovanja protiv srba u bih. A izgradnja vijecnice po uzoru na dzamiju je samo jedan od mnogih vidova slihtanja austrije bosanskim muslimanima da rade za njihove interese, bas kao sto danas radite za americke, dok vas ne puste niz vodu.

/ Najnovije