'Moje zdravlje, moje pravo': Da li je zdravstveni sistem u KS ravnopravan i funkcionalan?

3
I. Mujezin
'Moje zdravlje, moje pravo': Da li je zdravstveni sistem u KS ravnopravan i funkcionalan?
Foto: Fena / Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"

U Sarajevu je u petak, 5. aprila, održan Okrugli sto o temi "Moje zdravlje, moje pravo", a u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 7. aprila 2024. godine. 

Organizatori ovog događaja su bili Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. 

Ovaj datum, 7. april je 1948. godine predložen da bude datum kada će se obilježavati Svjetski dan zdravlja i od 1950. godine se svake godine taj dan obilježava u skoro svim zemljama svijeta. 

Sparkasse brzi kredit "Sad pa sad" u roku 24h

Sparkasse brzi kredit "Sad pa sad" u roku 24h

Tokom Okruglog stola prisutnima se obratio ministar zdravstva Kantona Sarajevo (KS) Enis Hasanović koji je govorio o važnosti napretka zdravstvenog sistema, kao i o tome šta je Ministarstvo uradio na području ovog kantona. 

On je pojasnio da je ove godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) predložila slogan "Moje zdravlje, moje pravo", a koji se tiče ravnopravnosti i jednakosti. Ona je postavila i ciljeve prema kojima bi se do 2030. godine trebalo uspostaviti ravnopravniji pristup zdravstvenoj zaštiti. 

Muriz Memić o odluci Suda BiH: 'Ovo je poraz svih građana, pravosudna mafija postoji'

Muriz Memić o odluci Suda BiH: 'Ovo je poraz svih građana, pravosudna mafija postoji'

"Mi smo, kao Ministarstvo zdravstva KS, posvećeni razvijanju primarne zdravstvene zaštite koja je osnova zdravstvenog sistema u svakoj zemlji. I ovaj dan smo odlučili posvetiti upravo njoj. Ono što je bitno jeste da smo krenuli sa strateškim dokumentima, formirali smo Komisiju za razvoj strategije razvoja zdravstva u Kantonu Sarajevo koja je istekla prije tri godine, a mi još uvijek nemamo novu strategiju. Formirali smo komisiju koja intenzivno radi na Odluci o proširenim pravima pacijenata gdje ćemo revidirati te famozne standarde i normative koji nisu dobri. Sarajevo već pruža veći obim zdravstvene zaštite nego bilo koji drugi dio BiH, a sa ovom Odlukom će se to još proširiti", kazao je ministar.

Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"
Foto: Fena: Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"

Naglasio je da je Ministarstvo riješilo ampularnu listu lijekova, a sada će krenuti u rješavanje cjelokupne liste lijekova. Naveo je da je značajno olakšan proces liječenja za onkološke pacijente koji su trebali redovno ići u domove zdravlja po uputnice i crpiti energiju za svaku terapiju. Ukinute su i uputnice kad se pacijent prebacuje između Opće bolnice i Kliničkog centra.

"U ponedjeljak će biti održan treći sastanak direktora Doma zdravlja, Opće bolnice i Kliničkog centra. Ranije se takvi sastanci nisu održavali, a sada će se održavati svakog drugog ponedjeljka. Formirali smo i dvije komisije koje prate i koordinišu proces naručivanja gdje jako škripa, gdje ima problema. Pokušavamo riješiti te probleme, a Komisije redovno zasijedaju. Posvetit ćemo se da to bude pravedan sistem koji počiva na principima solidarnosti i jednakosti", rekao je Hasanović.

Pogledajte kako izgleda Staza sjećanja iz zraka - 11.541 par cipela za ubijene građane Sarajeva

Pogledajte kako izgleda Staza sjećanja iz zraka - 11.541 par cipela za ubijene građane Sarajeva

Pravo na zdravlje, razvoj i promocija zdravlja

Prim. dr. mr. Emira Tanović i prim. dr. Seniha Čelik predstavile su izlaganje posvećeno pravu na zdravlje. 

One su ukazale na to da je promocija zdravlja je proces koji je potrebno u značajnoj mjeri integrirati u socijalni i ekonomski razvoj, a čija etička osnova počiva na ljudskim pravima. Ona predstavlja čitav set konkretnih strategija i akcija, koje prevashodno traže snažnu infrastrukturu uključujući kompetentne profesionalce u ovoj oblasti, ali i ostale institucionalne, zakonske i finansijske mehanizme da bi se postigli održivi ciljevi usmjereni ka unapređenju zdravlja stanovništva. 

Jedan od brojnih izazova sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava na ovom putu kao država je i nepostojanja institucionalnog mjesta odgovornosti za zdravlje na nivou države, što u značajnoj mjeri otežava kreiranje, implementaciju i evaluaciju zdravih javnih politika i kreiranje okruženja koja podržavaju zdravlje, ali i integraciju brojnih preporuka vezanih za međunarodne dokumente u oblasti promocije zdravlja. 

Zajedno ka inkluzivnijem svijetu: Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Zajedno ka inkluzivnijem svijetu: Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Zbog nepostojanja zasebnog instuticionalnog mjesta odgovornosti na državnom nivou za zdravlje ljudi i zdravstvo u BiH, gotovo sve politike na državnom nivou nemaju liderstvo sektora zdravstva koje bi moglo na funkcionalan način kroz partnerstvo i intersektorsku saradnju imati ključnu ulogu u procjeni utjecaja po zdravlje svih javnih politika na nivou države. 

Promocija zdravlja predstavlja ključni integrativni dio funkcije "novog javnog zdravstva", ali i značajan segment socijalnog i ekonomskog razvoja. Stoga profesionalci u javnom zdravstvu i u BiH moraju imati aktivnu i snažnu zagovaračku ulogu kroz saradnju sa ostalim zdravstvenim profesionalcima, predstavnicima nevladinih organizacija i ostalim interesnim grupama kako bi se promocija zdravlja, kao i brojni dokumenti vezani za ljudska prava integrirali u politike i praksu koje će kontinuirano biti usmjerene na unapređenje zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine. 

Pravo na zdravlje u zdravstvenoj zaštiti 65+

O temi osoba koje su nerijetko diskriminisani, a to su starije osobe, govorio je v.d. direktora Doma zdravlja KS mr.sc.med. prim. dr. Milan Mioković.

Provjerava se ima li ponovo mrtvih na biračkim spiskovima u BiH: 'Zatekao sam pokojnog djeda i babu'

Provjerava se ima li ponovo mrtvih na biračkim spiskovima u BiH: 'Zatekao sam pokojnog djeda i babu'

On je poručio da ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zdravlja ne samo da naglašava važnost individualne odgovornosti za brigu o zdravlju, već podsjeća na nužnost stvaranja sistema zdravstvene njege koji poštuje i štiti prava svakog pojedinca. 

Mioković je naveo ciljeve obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, a to su:

- Zagovaranje univerzalne zdravstvene zaštite dostupne, pristupačne i kvalitetne za sve;

- Promocija zdravstvene jednakosti: smanjivanje nejednakosti u pristupu zdravlju i ishodima;

- Poticanje zdravog ponašanja, zdravog načina života kako bi se spriječile bolesti i poboljšala kvaliteta života;

- Jačanje zdravstvenih sistema, razvoj otpornih zdravstvenih sistema sposobnih za suočavanje sa globalnim zdravstvenim izazovima i hitnim slučajevima.

Parovi iz BiH traže surogat-majke u Gruziji i Ukrajini. Pojedini idu do Kipra i Meksika

Parovi iz BiH traže surogat-majke u Gruziji i Ukrajini. Pojedini idu do Kipra i Meksika

Mioković je u svom izlaganju predstavio granu medicine koja se bavi starijim osobama, a koja se zove gerijatrija. Pojasnio je da je to nauka o starenju i karakteristikama starih osoba i starosti. 

Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"
Foto: Fena: Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"

"Ona uključuje ne samo djelatnosti zdravstvenog osoblja, već i sve ostale profesije koje se bave fenomenima procesa starenja: sociologe, psihologe, biologe, antropologe, ekonomiste i mnoge druge. U gerontologiji se uzima pet dimenzija zdravlja: fizičko, mentalno, socijalno zdravlje, subjektivni doživljaj zdravlja i funkcionalna sposobnost. 

Sve ovo ukazuje da je izuzetno kompleksan zadatak za zdravstvene radnike u procesu zdravstvene njege starih, kao i u procjeni stanja i protreba osoba treće životne dobi. 

Istraživanje prehrambenih navika studenata, besplatni pregledi i savjeti s nutricionistom

Istraživanje prehrambenih navika studenata, besplatni pregledi i savjeti s nutricionistom

Životna dob ne ograničava zdravlje i sudjelovanje starijih ljudi. To je individualna i društvena zabluda, odnosno diskriminacija i zlostavljanje je ono što sprečava aktivno i dostojanstveno starenje, poručili su iz WHO-a.

Mioković je naglasio da JU Dom zdravlja KS brine o svim pacijentima na isti način te ne izostavlja starije osobe, a blizu 18 posto pacijenata ima preko 65 godina.

Na kraju svog izlaganja Milan Mioković je kazao da, imajući u vidu prava starijih osoba, predrasude o njima, multipli morbiditet, polifarmaciju, padove i druge bolesti i stanja od kojih pate gerijatrijski pacijenti, liječenje i praćenje tih pacijenata predstavlja veliki izazov za svakog doktora i sestru porodične medicine

U Sarajevu obilježen Dan narcisa: Defile bajkera i oboljelih od karcinoma dojke

U Sarajevu obilježen Dan narcisa: Defile bajkera i oboljelih od karcinoma dojke

Tim porodične medicine mora biti svjestan svih specifičnosti koje nosi gerijatrijska medicina i graditi svoju strategiju i pristup ovim pacijentima sa sviješću da je održavanje i unapređivanje njihove funkcionalne sposobnosti medicinski cilj svih ciljeva kojem oni trebaju zajednički težiti uz poštivanje svih prava koja su im zagarantovana.

Na kraju se prisjetio poznate izjave Majke Tereze koja glasi: "Onaj ko sudi ljudima nema ih vremena voljeti".

Srce za djecu: Uvijek smo tu za djecu, roditelje i doktore

Socijalna radnica Jasna Vatreš upoznala je sa nekima od aktivnosti i ciljeva udruženja "Srce za djecu". Ona je podsjetila da je ovo Udruženje osnovano 2003. godine, a trenutno broji preko 400 članova. Ono čime se u suštini ovo udruženje bavi jeste aktivna, trajna i cjelovita podrška za djecu oboljelu od raka i njihove najbliže.

Osnaživanje žena u BiH: Pokrenut projekat 'Ženski karavan za pravdu i pomirenje'

Osnaživanje žena u BiH: Pokrenut projekat 'Ženski karavan za pravdu i pomirenje'

Projektne aktivnosti Udruženja

"Srce za djecu" pruža psihosocijalnu pomoć, podršku i servis djeci i roditeljima za vrijeme i nakon liječenja. 

Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"
Foto: Fena: Okrugli sto "Moje zdravlje, moje pravo"

Jasna Vatreš je navela da jedna od vidljivih aktivnosti Udruženja je Roditeljska kuća. Pojasnila je da putem ovog projekta Udruženje pruža smještaj za roditelje djece koja su zadržana na liječenju, kao i samoj djeci koja imaju pauzu u liječenju. Tu se roditeljima pruža psihosocijalni tretman.

Roditeljska kuća je svečano otvorena 26. aprila 2016. godine, a Vatreš je najavila da se druga uskoro otvara i u Tuzli. Trenutno je na raspolaganju Udruženja 10 individualno opremljenih apartmana, a iskorištenost apartmana je preko 80 posto.

Pravosuđe u BiH: Procesi se namjerno odugovlače, pojedini advokati zarađuju milione

Pravosuđe u BiH: Procesi se namjerno odugovlače, pojedini advokati zarađuju milione

Vatreš je navela da se Udruženje "Srce za djecu" bavi i rehabilitacijom djece, a ima i poseban projket "MladiCe" koji sada broji više od 50 članova, a to su mladi koji su se izliječile od karcinoma. Ono čime je također posvećena pažnja jeste institucionalno jačanje i promocija Uduženja. "Srce za djecu" ima odličnu saradnju kroz koju podržava i Hematoonkološka odjeljenja. Na primjer, nedavno je Udruženje obezbijedilo dva čitača vena kako bi doktori mogli lakše pronaći vene na rukama mališana koje su se povukle zbog agresivnog liječenja. 

Nije izostavljena ni podrška tugujućim porodicama kojima se pruža psihološka pomoć. 

Jasna Vatreš je naglasila da Udruženje pruža pomoć roditeljima i djeci čak i kada je potrebno da dijete sa roditeljem ode na liječenje u inostranstvo. U takvim situacijama Udruženje pomaže sa prevodom dokumentacije, slanjem nalaza na druge klinike, a pomaže i prilikom izmještanja. 

Evo koliko će koštati elektronski potpis na ličnim kartama za građane BiH

Evo koliko će koštati elektronski potpis na ličnim kartama za građane BiH

Udruženje je tu i ukoliko dođe do nestašice lijeka za djecu i zahvaljujući svom fondu nabavlja lijekove kako se terapija ne bi prekidala.

Nije tajna da veliki broj građana nije zadovoljan stanjem zdravstvenog sistema. Obilježavanje ovog dana je još jedna prilika da se ukaže na postojeće probleme te da se naglasi da njihovo rješavanje mora biti prioritet.

7. april - Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja (engl. World Health Day) obilježava se 7. aprila svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Prvi sastanak Svjetske zdravstvene skupštine, koju je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija, održana je 1948. godine. Odlukom skupštine 7. aprila određen je za Svjetski dan zdravlja i počeo se slaviti od 1950. godine.

Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije. Aktivnosti vezane za tu određenu temu, kao i sredstva potrebna za njih, ne smiju se odnositi samo na dan 7. travnja, već bi se o njima trebalo voditi računa tijekom cijele godine.

Radiosarajevo.ba pratite putem aplikacije za Android | iOS i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram, kao i putem našeg Viber Chata.

/ Najčitanije

/ Komentari

Prikaži komentare (3)

/ Povezano

/ Najnovije