Obrazovanje / Kako da STEM postane STEAM znaju u OŠ Amer Ćenanović na Ilidži

20. 09. 2020. u 14:18:00 Save the Children

Shares: 4

Poznato je da skraćenica STEM označava prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (engl. Science, Technology, Engineering, Mathematics), a podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnologija izučavaju u međusobnoj korelaciji, logično povezani i primjenjivi na stvarni život. Ovaj princip podučavanja i učenja prisutan je u savremenim obrazovnim sistemima i neophodan je kako bi mlade generacije zavladale ključnim kompetencijama za 21. stoljeće.
Ali sve češće se ovoj grupi predmeta pridodaje i umjetničko-humanistička komponenta koja se označava slovom „A“ (engl. Art). Na ovaj način doprinosi se podsticanju kreativnosti, kritičkog razmišljanja i komunikacije kao preduvjeta za cjelovit razvoj mlade osobe. Upravo iz ovih razloga, u posljednje vrijeme se sve češće govori o STEAM-u.

Ovo su prepoznali djelatnici Osme osnovne škole „Amer Ćenanović“ sa Ilidže, koja je jedna od dvanaest STEM model škola u projektu ENABLE BiH.

„Značaj STEM-a kao nove metodičke oblasti je što podrazumijeva komparativan pristup u odgojno-obrazovnom procesu, što se teme izučavaju interdisciplinarno, kombinovanjem elementa i dostignuća iz različitih predmeta. Uzajamna povezanost ovih oblasti omogućava učeniku da shvati složen i krajnje zanimljiv svijet koji ga okružuje. Međutim, ne smijemo zanemariti jezičko i umjetničko područje, jer te elemente učenici koriste u svemu što rade na časovima STEM nastave. Oni prezentiraju, opisuju, objašnjavaju, predstavljaju rezultate na kreativna način. Tu se uključuje umjetnička komponenta, pa umjesto STEM imamo STEAM” pojasnila je Sanela Alajbegović, magistriica razredne nastave i učiteljica u ovoj školi. Uz profesoricu geografije Enisu Zulović, profesoricu biologije Eminu Zjajo, te svesrdnu podršku direktora Vahida Ćustovića, ovaj tim je najzaslužniji za primjenu inovativnih metoda podučavanja u školi „Amer Ćenanović“.

Razvijanjem STEM kompetencija kroz obrazovni sistem, mlade generacije se pripremaju za ekonomiju zasnovanu na znanju i suočavanje s velikim globalnim izazovima. Jedna od situaciju u kojoj su posebno došle do izražaja je pandemija COVID koja je nametnula i nove forme u procesu obrazovanja – online nastavu. U školi ističu da su i u novim okolnostima uspjeli realizirati kreativne projekti po STEAM principu.

Mlađi učenici, od I do IV razreda su kroz sveobuhvatnu temu zaštite životne sredine obilježili Dan planete Zemlje 2020. Koristeći se znanjima kompetencijama iz predmeta matematika, moja okolina i informatika, te kroz jezičku i umjetničku komponentu, oni su istraživali, analizirali, pravili mape uma, sadili biljke i anketirali starije građane, a sve kako bi ukazali na važnost zaštite okoline.

„Sve aktivnosti su realizovane online putem, a rezultati učeničkog rada predstavljeni su kroz online izložbu. Primijenjeno je mnogo novih strategija, a nastavnici, djeca i njihovi roditelji su se mnogo potrudili, te svojim radovima poslali važne poruke“ ističu u školi.

Istovremeno su učenici od 5. do 9. razreda bili uključeni u projekt COVID-19 kroz sve predmete STEAM spektra. Cilj je bio prikazati uticaj virusa na organizam, njegovu građu, širenje pandemije, mjere prevencije, ograničenja, restrikcije. Učenici su sve predmete povezali u jednu cjelinu, a svoja izlaganja na osnovu istraživanja predstavili su putem video platforme. 

Učiteljica Sanela Alajbegović ističe: „STEAM kod učenika potiče ključne vještine za život, te ih priprema da postanu ne samo radnici, nego kreatori poslova u budućnosti. Kroz ovakvu nastavu kod naših učenika se razvija saradnja, inovativnost, kreativnost i kritičko razmišljanje, usvaja se znanje za život - a ne za ocjenu“.

ENABLE BiH je skraćeni naziv projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ kojeg je od 2016. do 2020. uspješno provela organizacija Save the Children, zahvaljujući finansijskoj podršci Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Glavni cilj projekta bio je omogućiti uvođenje STEM principa u sisteme obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

NEMA KOMENTARA