Istražili smo: Kada će FBiH nabaviti vakcine protiv HPV-a za djecu od 12-15 godina

/ Komentari (2)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

Yebble vas vakcine !!

Pustite djecu na miru !! Eto ti Taibe put pod noge,pa bodi sebe,svoju zenu i SVOJU djecu,jes'cuo !!!

Primitivni Balkan

Pustite djecu na miru !! Eto ti Taibe put pod noge,pa bodi sebe,svoju zenu i SVOJU djecu,jes'cuo !!! ka Yebble vas vakcine !! GLUPANE PRIMITIVNI ANTIVAKSERSKI

/ Najnovije