Objavljena sva primanja delegata: U 2020. okupili se 11 puta, dobili i regres...

/ Komentari (4)

Povratak na članak
Objavite komentar kao gost ili se prijavite.

NAPOMENA: Komentari su isključivo lični stavovi autora. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i pisanja komentara koji podstiču na mržnju. Strogo zabranjen bilo kakav govor mržnje na portalu radiosarajevo.ba, zbog kojeg možete biti krivično procesuirani. Radiosarajevo.ba ima pravo i obavezu da na zahtjev zvaničnih organa dostavi podatke o korisniku čiji komentari sadrže govor mržnje, kao i da korisniku trajno blokira pristup. Obaviještavamo vas da svaki čitatelj dobrovoljno pristupa čitanju i kreiranju komentara i prihvata mogućnost da neki komentari mogu sadržavati narativ koji je u suprotnosti sa vjerskim, nacionalnim, moralnim i drugim načelima. Radiosarajevo.ba ima pravo da obriše sporne ili prijavljene komentare bez najave i objašnjenja. Radiosarajevo.ba koristi automatski sistem prepoznavanja i uklanjanja govora mržnje i drugih neprimjerenih sadržaja u komentarima.

TNT

Ljudi su zaslužili svaki fening koji im je isplaćen. Da je kako treba bili bi još više plaćeni, a tako bi i nama bilo bolje.

Vrba

Na ovaj 1,6 miliona dodajte još najmanje 1 milion na doprinose i poreze na neto primanja. Za rad od jednog dana u jednom mjesecu. Vidim primali su i naknadu za odvojeni život i smještaj 37 delegata od 49 po 1100 KM , kao da niko ne živi u Sarajevu i kao da su u 2020 godini zaista to plačali ??? Šta narod može očekivati od države osim bankrota.

nebytno

haram je sve to

ghost

Banda koju ce narod jednom pocijepati, s punim pravom!!!

/ Najnovije